Kết luận của đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Khánh Vĩnh

Kết luận của đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Khánh Vĩnh