V/v công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

Để chủ động kiểm soát hiệu quả, nhanh chóng tình hình dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, tại các Chốt, Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện yêu cầu tất cả người người và phương tiện từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, các tỉnh, thành phố có dịch đến, về huyện Khánh Vĩnh phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày từ khi có kết quả xét nghiệm (trừ các trường hợp vì lý do công vụ, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện và các lý do thật sự cần thiết khác theo quy định (có giấy, tờ, văn bản chứng minh). Trường hợp không xuất trình được giấy kết quả xét nghiệm thì phải thực hiện xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống Covid-19 và chi phí do tổ chức, cá nhân tự chi trả