Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm non Hoa Mai được thành lập từ năm 2009, theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh là một trong những trường công lập trực thuộc Phòng giáo dục đào tạo huyện Khánh Vĩnh, đặt tại trung tâm xã Khánh Thượng, nơi có đa số con em là người dân tộc thiểu số, khoảng trên 80% người dân tại xã làm nương rẫy, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn;

Trường có một điểm trường chính đặt tại thôn Tà Gộc, hai điểm trường phụ đặt tại thôn Tà Gộc và thôn Đa Râm với 7 phòng học. Cơ sở vật chất của nhà trường khá kiên cố và ổn định, đáp ứng cơ bản các yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ tại địa phương.

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 28 người, trong đó ban giám hiệu có 03 người, nhân viên 11 người, 14 giáo viên đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn.

Nhà trường có chi bộ độc lập gồm 06 đảng viên; Công Đoàn cơ sở có 28 công đoàn viên; Chi đoàn có 08 đoàn viên. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn phối hợp nhịp nhàng trong mọi công tác.

Nhiệm vụ của nhà trường là chăm sóc và giáo dục 192 trẻ từ  25 tháng đến 6 tuổi phân chia thành 07 nhóm lớp, trong đó 01 nhóm nhà trẻ 25-36 tháng, 02 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi, 02 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi và 02 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. Nhà trường thực hiện chương trình Giáo dục mầm non theo Văn bản hợp nhất 01/2017/VBHN-BGD&ĐT ngày 24/1/2017 do Bộ giáo dục đào tạo ban hành.